6/09/2014

Usaping Wika

hu r u to do 2 tell me what doing! Your discussting n patethick! Shut yor mouth U peace of shet!! I don care whose your family is? Who ever you r U can full me! Im smArt!! and uR dam. you no? s2pid more on? duh. bWe33z3t tAlaguh

Sakit ba sa ulo? Ako rin, nahirapan sa paglikha nyan.

Ang wikang ingles ay isa lamang sa maraming wika na ating nalalaman bilang mga Pilipino. At dahil d'yan ay taas-noo nating kayang sabihin na tayo ay 'bilingual' o 'multi-lingual'. Kaya tayo mahal ng maraming turista ay dahil kumpara sa ibang mga bansa at lahi ay kaya nating makipag-sabayan sa pakikipagtalastasan sa iba't ibang nasyonalidad. Nararapat lamang na ito'y ating ipagmalaki, subalit huwag naman nating abusuhin.

Mga kaibigan, Pinoy po tayo. Kung hindi naman banyaga ang kausap natin o magbabasa ng sinusulat natin, hindi po natin kailangang mag-ingles ng pilit. Hindi sa hindi pwede o hindi dapat, ngunit 'hindi kailangan'...

Ang magkamali sa wikang banyaga ay hindi naman natin dapat ikahiya dahil hindi naman ito sariling atin. Ang mas nakakahiya ay kung sa mismong sarili nating pambansang wika, nahihirapan pa tayong makipag-usap ng matuwid at nasa ayos. ajejeje

(inspired by social media comments section)

No comments:

Post a Comment